Wejściówki na Rap Stacja Festiwal 2022

W tym roku będą tylko zwykłe karnety /nie będzie w sprzedaży karnetów VIP i Backstage Pass/

dostępne na platformie ticketos.pl

Jeżeli nie będzie wcześniejszego sold out to podobnie jak w poprzednich latach od 1 czerwca będą dostępne karnety dwudniowe i bilety jednodniowe.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 

Przy zakupie wejściówki i wstępie na festiwal nie ma ograniczeń wiekowych, jednak osoby poniżej 16. roku życia muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą posiadać zgodę opiekuna. Osoby nieletnie mają absolutny zakaz kupowania i spożywania alkoholu na terenie festiwalu, pod rygorem natychmiastowego usunięcia z imprezy!Zgody do pobrania w zakładce /Pobierz/
Uwaga! Zakup biletów poza punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe itp.) stwarza ryzyko zakupu biletów nieoryginalnych lub nieważnych, które nie umożliwią wejścia na festiwal.